Letná sezóna od jari do neskorej jesene vždy tešia hojnosť rastlín a ratsvetok skoro