2018/03/25 Bay Torbada 2 gr tohum vardı, 10 parça sayıldı. 3 saat boyunca ekimden