Ak plánujem presťahovať sa do dediny z mesta, aby som bol úprimný, bol som