2018/03/25 Mr. I påsen var 2 g frön räknat 10 stycken. I 3 timmar