Jadi saya selesai cerita bahawa pemikiran yang bergerak lebih jauh dari bandar ke kampung