Så jag avslutade berättelsen att tankarna att flytta ännu längre från staden till byn