Hemen itiraf etmeliyim ki, dikim ile gayret etmiyorum - insanlar için, özellikle torunlar için