Czasami, patrząc na stary dąb lub inne drzewo rosnące na działce, chcesz zbudować coś