Każdy kraj ma swoją tradycyjną architekturę. Tak, Rosja konsekwentnie wiąże się z domków, Chiny