Každý rodič chce zorganizovať pre svoje dieťa zvláštnu dovolenku. Často sa sviatky, ktoré sa