Dobrý čas dňa, priatelia! Moja otázka znie: naši susedia, že sa niečo stalo s