Het ontbreken van water in het huisje is geen reden om de plaatsing van