Hliníkové vodiče vo vnútri budov teraz nepoužívajú. Covsem, nie trochu. Len meď. O nich