Det är svårt att tro att vi fortfarande gjorde utan dessa otroliga saker. Men
Smutsigt från regnet eller dammet ser windows ut deprimerande. Rummet på en gång verkar