Çiftleşme zamanı tüm hızıyla devam ediyor ve izlenimler çok taze olmasına rağmen, bu yıl
Fidan yetiştirmek için iyi seçilmiş toprağın, tohumun kalitesiyle birlikte, ürünün temelini oluşturduğu herkes için