Från det väl valda och installerade filtret beror i många avseenden på brunnens effektivitet,
Renat vatten från huvudvattenledningen levereras till våra stadshus. Ändå har nästan varje lägenhet ett