Kära trädgårdsmästare! Till skillnad från tidigare artiklar i byggprofilen, där jag pratade om tekniker
Ryssland är det andra landet i världen för utvinning av naturgas. Och den första