Jag fick ett brev att mitt foto att fotot "Jag vill ha värme !!!"