Hotbed «Glad säsong» På majdaghelgen var många trädgårdsmästare engagerade i att föra sina platser