Den ville fuglens kirsebær blomstret, og vi hørte nattergalen synger, teshcha egen sjel. Hans