Efter att ha ärvt stuga i våtutrymmen, och även i låglandet, i början du