Agroteknik av många trädgårdar och trädgårdsgrödor kräver utspiring. Vissa tror att det inte finns