Efter att ha blivit ägare till en tomt i byn, tänkte vi naturligtvis på