Gårdsaffären upplever en annan boom. Detta beror till stor del på den ekonomiska situationen