Kjære gartnere! I motsetning til tidligere artikler i byggprofilen, der jeg snakket om teknologier
Russland er det andre landet i verden for utvinning av naturgass. Og den første