นั่นคือเดือนกันยายน - เดือนซึ่งสามารถรวมทั้งฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงได้ดังนั้นในรัสเซียจึงเรียกได้ว่าเป็นเวลานาน คู่มือช่วงฤดูร้อน. อาจแตกต่างกัน ได้แก่ : อบอุ่นและเย็นแดดและฝนตก ดวงอาทิตย์ยังอุ่น แต่น้ำค้างตอนเช้าได้สัมผัสกับลมหายใจเย็น ๆ ด้วยใบไม้อ่อนและดอกไม้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สวนดอกไม้ยังคงประสบความสำเร็จไฮบริด Hyatsania