Koledzy, którzy mają doświadczenie w tej glebie? Przez tydzień mój mąż szukał mojej zwykłej