Julij se je začel. Zdi se, da so vsa zelenila posajena, postelje niso enkrat