Gresskar kjærlighet. Derfor er alle nyhetene interessante for meg, selv om de er sorter,