Huset för kycklingar har sitt eget namn - brooder. Denna apparat för uppvärmning av
Vi fortsätter samtalet om brooder för kycklingar. Som vi redan har funnit är uppvärmning