Huset for kyllinger har sitt eget navn - brooder. Denne enheten for oppvarming av
Vi fortsetter samtalen om brooder for kyllinger. Som vi allerede har funnet ut, er