På våren, når du vil øke vitaliteten og muntre opp, er den optimistiske gule