Bir süre önce otonom elektrifikasyon fikri ulaşılamaz bir şey gibi görünüyordu. Ancak, gelişiyle güneş