Malah lelaki yang paling serius pada hari cuti menjadi seorang lelaki yang terus mengejutkan