Våren er en tid da alle gartnere tenker på hva som ville være en