Den mørkeste sesongen kommer, og temaet for å lyse hagen, etter min mening, er