Jeg kunne ikke, men delta i konkurransen, fordi hele livet vårt går i hagen,