På kalendern - juli, passerade den första riotösa vågan av blommande rosor. Medan reparationsklasserna