I år står inför problemet med att välja en spruta för vårbehandling av trädplanter