I motsats till populär tro uppstår host inte bara i andningssjukdomar, men också i
Det är knappast möjligt att hitta en person som aldrig har hostat i sitt