I motsetning til popular tro, oppstår host ikke bare i respiratoriske sykdommer, men også
Det er neppe mulig å finne en person som aldri har hostet i sitt