I år møttes problemet med å velge en sprøyter for vårbehandling av hagesplanter fra