Ľudstvo príliš aktívne ovplyvňuje planétu, ktorá nás musí tolerovať a dobre sa živiť. Ľudia
İnsanoğlu da bizi tolere etmesi ve iyi beslemesi gereken gezegeni aktif olarak etkiler. İnsanlar