förhistoria  Nyligen köpte jag en tomt på 13 hektar. Förra sommaren pratade jag redan