forhistorie  Nylig kjøpte jeg en tomt på 13 hektar. I fjor snakket jeg allerede