Ibland när man tittar på växtplatsen på den gamla eken eller andra träd och