Från år till år blir servicen att hyra ett trädgårdsredskap bli mer populärt. Det