W kontynuacji tematu "Rzadkie i mało rozprzestrzenione rośliny drzewiaste", które wzbudziły duże zainteresowanie na