Trähuset andas verkligen, vilket innebär att det finns mycket mer fint damm i det,