Problema aprovizionării cu apă caldă nu este ultimul element din lista cazurilor pentru amenajarea